Zitto Kabwe Statement About stripped Leadership Positions Within Chadema

SHARE:

We have been waiting for the statement from Zitto Kabwe after the spokesman from Chadema made a public statement concerning the Chadema Cent...

We have been waiting for the statement from Zitto Kabwe after the spokesman from Chadema made a public statement concerning the Chadema Central Committee decision on stripping Zitto Kabwe and Dr. Kitila Mkumbo their Leadership Positions Within Chadema.Here is the released public statement from Zitto Kabwe, written in Swahili

1. Utangulizi

Katika kikao chake cha siku mbili kilichofanyika tarehe 20 - 22 Novemba 2013, Kamati Kuu ya CHADEMA, pamoja na mambo mengine, iliazimia kunivua nafasi zangu zote za uongozi ndani ya chama. Kwa mujibu wa taarifa ya chama iliyotolewa katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Ijumaa tarehe 22 Novemba 2013, ilielezwa kwamba sababu za kuvuliwa uongozi mimi na Dk Kitila Mkumbo ni uhaini na hujuma kwa chama kutokana na waraka unaojulikana kama mkakati wa uchaguzi 2013. Ukweli ni kwamba waraka uliotajwa si sababu ya mimi kuvuliwa nafasi zangu za uongozi kama ilivyojadiliwa katika Kikao cha Kamati Kuu.

Sababu za kufukuzwa kwangu kama zilizojadiliwa katika kikao cha Kamati Kuu ni tuhuma lukuki ambazo si mara yangu ya kwanza kuzisikia zikijadiliwa ndani na nje ya vikao vya chama. Hitimisho la tuhuma hizi ni kwamba mimi nimekuwa nikikisaliti chama kwa kutumika na CCM na Usalama wa Taifa. Nitazianisha tuhuma hizi na kuzijibu kama ambavyo nimekuwa nikizijibu katika vikao mbalimbali vyama.

Ninatambua kwamba chama changu kinapita katika wakati mgumu sana sasa hivi. Nataka nitamke mapema sana kwamba mimi Zitto Zuberi Kabwe sitokuwa chanzo cha CHADEMA kuvunjika. Hiki ndicho chama kilichonilea na kunifikisha hivi nilivyo. Ningependa chama hiki mtoto wangu atakapokuwa mtu mzima na atakapoamua kujiunga na siasa aingie CHADEMA. Bado nina imani kubwa na chama changu na ninaamini ndicho kinachostahili kuendesha nchi jana, leo na kesho.

2. Kuhusu tuhuma mbalimbali zinazo elekezwa kwangu

Zipo tuhuma nyingi ambazo zimekuwa zikirudiwarudiwa katika vikao vya chama na nje ya vikao na baadhi ya viongozi wenzangu. Tuhuma hizi zinalenga kuonyesha kwamba mimi ni mbinafsi na kwamba ninapokea rushwa ili kukihujumu chama changu. Nitazianisha tuhuma kwa kifupi na kuzijibu kama ambavyo nimekuwa nikizijibu katika vikao mbalimbali vya chama.

i) Tuhuma kwamba sikushiriki kumpigia kampeni mgombea wetu wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2010. Ningependa kueleza yafuatayo kuhusu jambo hili:

Mimi nilikuwa mgombea wa ubunge katika Jimbo la Kaskazini huko Kigoma.
Pamoja na kuwa mgombea wa ubunge, nilifanya kampeni katika majimbo mengine 16 katika mikoa mbalimbali, ikiwemo Dar es Salaam, Mtwara, Pwani, Shinyanga, Mara na Rukwa. Hakuna kiongozi yeyote wa juu aliyefanya kampeni katika majimbo mengi kama mimi, ukiacha mgombea urais.
Kote nilipopita nilimpigia kampeni wagombea wetu wa udiwani, ubunge na Rais.
Katika Mkoa wa Kigoma nilizunguka na mgombea urais katika kata zote za Kigoma Kaskazini na majimbo yote manane ya Mkoa wa Kigoma.

ii) Tuhuma kwamba katika Mkoa wa Kigoma nilishindwa kuwapigia kampeni wagombea wetu kiasi kwamba peke yangu ndiye niliyeshinda katika uchaguzi huo. Ukweli ni kwamba niliwapigia sana kampeni wagombea wetu, na hivyo ndivyo wapiga kura wa Kigoma walivyoamua.

iii) Tuhuma kwamba nilishiriki kuwashawishi wagombea wetu katika baadhi ya majimbo kujitoa katika uchaguzi wa mwaka 2010 ili kuwapisha wagombea wa CCM wapite bila kupingwa kwa njia ya rushwa. Majimbo yanayotajwa ni pamoja na Sumbawanga, Musoma Vijijini na Singida Mjini. Kama nilivyokwisha kueleza katika vikao mbalimbali vya chama jambo hili si la kweli na hakuna popote ambapo watoa tuhuma hizi wamewahi kutoa ushahidi kwamba nilifanya jambo hili. Nipo tayari kwa uchunguzi ndani ya chama na watoa tuhuma waje na ushahidi bayana wa jambo hili. Si afya kwa chama kuendelea kurudiarudia tuhuma hizi kila mara tangu mwaka 2010 bila uchunguzi wowote kufanyika na jambo hili lifikie mwisho.

iv) Tuhuma kwamba nimekuwa sishiriki katika operesheni mbalimbali za chama: Ukweli ni kwamba nimeshiriki sana katika operesheni mbalimbali za chama ndani na nje ya nchi. Kwa mfano, mwaka 2011 tulikuwa na operesheni kubwa katika mikoa ya Kanda ya Nyanda za Juu Kusini na nilikwenda katika mikoa yote tuliyotembelea. Mwaka 2012 baada ya hoja ya mkonge bungeni nilifanya ziara Mkoa wa Tanga. Mwaka 2012 kulikuwa na operesheni kubwa moja katika mikoa ya kusini ya Mtwara na Lindi. Operesheni hii sikushiriki kwa sababu nilikuwa nchini Marekani kufungua matawi kwa mwaliko wa Watanzania wanaoishi huko.

v) Tuhuma kwamba nimekidhalilisha chama kwa tamko la PAC kwamba Hesabu za Vyama hazijakaguliwa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG): Katika jambo hili ninatuhumiwa kwamba mimi kama Naibu Katibu nilipaswa kuwasiliana kwanza na viongozi wa chama 'kuwatonya' ili wajiandae. Kwamba kutokuwatonya kumekidhalilisha chama na kukiweka kundi moja na CCM na nastahili kuadhibiwa vikali kwa kuwa katika taarifa yangu nilikuwa na nia mbaya na chama chetu. Maelezo yangu niliyoyatoa na ambayo ningependa kuyakariri hapa kuhusu jambo hili ni kama ifuatavyo:

Utawala bora hautaki mimi kutumia nafasi yangu ya uenyekiti wa PAC kulinda chama changu na kuonea vyama vingine. Kufanya hivyo ni kuendeleza tabia zile zile ambazo tunazipinga na ambazo tunapigania kuzibadilisha
Napenda kusisitiza kwamba hakuna chama ambacho kimewahi kukaguliwa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali (CAG). Natambua kwamba mahesabu ya chama changu yamekuwa yakikaguliwa na wakaguzi wa nje kwa utaratibu tuliojiwekea. Lakini matakwa ya kisheria ni kwamba mahesabu ya vyama vya siasa hayajakaguliwa na CAG, na hili ni kosa la kisheria, bila kujali kosa hili ni la nani.

vi) Tuhuma kwamba mimi ni mnafiki katika kukataa kwangu kuchukua Posho za Vikao
Mtakumbuka kwamba mimi nilikataa kuchukua posho tangu mwaka 2011 kama ishara ya kuonyesha kwa vitendo msimamo wa chama chetu wa kupinga posho za kukaa na matumizi mengine yasiyofaa katika fedha za umma kama ilivyoanishwa kwenye Ilani yetu ya mwaka 2010-2015. Mtakumbuka kwamba hivi karibuni Mheshimiwa Lema amenishutumu kwamba kukataa kwangu kuchukua posho ni unafiki kwa sababu ninapokea posho kubwa zaidi katika mashirika ya umma ambapo mimi ni mwenyekiti wa kamati husika. Ninapenda kueleza yafuatayo kuhusu jambo hili:

Sipokei posho yeyote ya vikao (sitting allowance) ndani na nje ya Bunge tangu mwaka 2011. Hii ni pamoja na vikao vyote katika Kamati za Bunge ninavyohudhuria. Mtu yeyote mwenye ushahidi vinginevyo auweke hadharani.
Swala la kukataa posho (sitting allowance) ni swala la kiilani katika chama chetu, na kwangu ni swala la kimisingi zaidi. Katika Wilaya yangu vifo vya kina mama wajawazito ni 1900 kati ya wanawake 100,000 wenye ujauzito. Vifo hivi vinatokana na ukosefu wa huduma kwa sababu ya bajeti finyu. Ndiyo maana nilifurahi sana kwa chama chetu kuliweka swala la kupunguza matumizi ya Serikali katika Ilani, na kuondoa posho za wabunge, ambao tayari wanapokea mishahara mikubwa, kungesaidia sana kupatikana fedha ambazo zingeokoa vifo vingi vya kina mama.
Jambo hili si suala la ugomvi baina yangu na Mheshimiwa Lema. Ni suala la msingi katika chama chetu.


3. Usambazaji wa Ripoti ya Siri kuhusu Zitto Kabwe
Hivi karibuni kulisambazwa waraka unaoitwa ripoti ya siri kuhusu mimi ukibeba lundo la tuhuma kwamba nimehongwa fedha nyingi ili kukihujumu chama changu. Waraka huu ulidaiwa kuwa umechomolewa kutoka makao makuu ya CHADEMA. Jambo hili pia lilijadiliwa katika kikao cha juzi kwa kifupi, na majibu ya viongozi wa chama ilikuwa ni kwamba waraka huu haukuandaliwa wala kusambazwa na makao makuu. Katika mchango wangu nililalamikia mambo matatu yafuatayo:

Kwamba baadhi ya waliokuwa wanasambaza waraka ule walikuwa ni viongozi wa chama chetu. Bahati mbaya hadi leo hakuna hata mmoja ambaye amekwishachukuliwa hatua za kinidhamu. Ninaamini kwamba kuna siku watu hao watachukuliwa hatua kwa mujibu wa taratibu za chama chetu.
Kwa kuwa chama kimekana rasmi kuhusika na waraka huu, nitaendelea na taratibu za kisheria ili kuhakikisha kwamba wote waliohusika kutengeneza hekaya ile wanachukuliwa hatua stahiki za kisheria.


4. Hitimisho
Ninatambua kwamba kuna watu walitegemea leo ningejibu mapigo na ningewazodoa watu kwa majina kama ilivyo kawaida katika siasa za Tanzania. Natambua pia kwamba, kama ilivyo kawaida wakati wa migogoro katika vyama vya siasa hapa Tanzania, kuna watu walitegemea leo ningetangaza 'maamuzi magumu'. Natambua kwamba wapo ambao wangependa kupata nafasi ya kuendelea kutumia suala hili katika harakati zao za kudhoofisha mapambano ya demokrasia na uthabiti wa siasa za ushindani nchini mwetu. Napenda wanachama wa CHADEMA na wapenda demokrasia na siasa safi wote nchini watambue kwamba mimi bado ni mwanachama mwaminifu wa chama hiki na nitakuwa wa mwisho kutoka kwenye chama hiki kwa hiari yangu. Nitafuata taratibu zote ndani ya chama katika kuhitimisha jambo hili.

Naomba wanachama waelewe kwamba mimi kama binadamu ninaumia ninapopigwa. Tuhuma ninazorushiwa ni kubwa na zinanikwaza. Tuache siasa za uzushi ili tujenge chama chetu na nchi yetu, ili hatimaye tuwakomboe Watanzania wenye matarajio na imani kubwa kwa chama chetu.

Kama mwanasiasa kijana niliyekaa katika siasa kwa muda sasa yapo mengi mazuri nimeyafanya. Lakini kuna maeneo nilipojikwaa na yapo makosa niliyofanya kisiasa katika maisha yangu ya siasa.

Kinachoendelea ndani ya chama chetu ni mapambano ya kukuza demokrasia. Ni mapambano baina ya wapenda demokrasia dhidi ya wahafidhina, waumini wa uwajibikaji dhidi ya wabadhirifu na wapenda siasa safi dhidi ya watukuzao siasa majitaka. Hii ni changamoto kubwa ndani ya chama chetu inayohitaji uongozi shupavu kuikabili. Nitasimama daima upande wa demokrasia. Kama alivyopata kunena mmoja ya wanasiasa maarufu, 'kiwango cha juu kabisa cha uzalendo katika nchi ni kukubali kutofautiana kimawazo', na ninatamani huu ndio uwe utamaduni wa chama chetu.


Kabwe Zuberi Zitto, Mb
Dar es Salaam.
24 Novemba, 2013

COMMENTS

Name

2014 Brazil World cup,15,2014 Miss World,1,2015 MTV Africa Music Awards,2,2015 Petroleum Bill,1,2015 Premier League Champions,1,2015 Tanzania Election,8,2015 Wimbledon,1,2016 BET Awards,1,2016 Form Four Results,1,2face Idibia,3,4G,1,50 Cent,2,50 Cent Files for Bankruptcy,1,A,1,Abryanz Style and Fashion Awards,1,Acacia,2,Acacia’s CEO,1,Adam Juma,3,Adama Barrow,1,Adnan Januzaj,1,AFCON 2015,2,AFRIMA 2016 Winners,1,Airtel Tanzania,1,Aisha Madinda,1,AKA,2,Akon,1,Al Ahly,1,Alexis Ohanian,1,Alexis Sanchez,2,Alfred Ajani,1,Alicia Keys,1,Alicious Theluji,1,Alikiba,24,Aliko Dangote,1,all4women,1,Amanda Nunes,1,Amber Rose,2,Ambwene Yesaya,11,Amina Salum Ali,2,Amir Mayweather,1,Andrey Karlov,1,Angel Di Maria,1,Animal World,1,Anna Malecela,1,Anna Tibaijuka,2,Anthony Horowitz,1,Anthony Martial,1,Antoine Griezmann,1,Antonov An-225 Mriya,1,Anyiko Owoko,1,Applaudise,1,Arsenal,20,‪Arsenal Football Club‬,1,Arsene Wenger,1,‪Arsène Wenger‬‬,1,Asha-Rose Migiro,3,Ashanti,1,Ashley Cole,1,Aston Villa,2,Atletico Madrid,1,Austin Milan,1,Australian Open 2017,2,Avril,2,Awilo Longomba,1,Ayo TV,1,Azam FC,3,B12,1,Ballon d'Or,2,Bang! Magazine,1,Banky W,1,Barack Obama,8,Barakah Da Prince,5,Baraza la Mawaziri,1,Barcelona,15,Barnaba,3,Barrick Gold,1,Bastian Schweinsteiger,1,Batman v Superman - Dawn of Justice,1,Bayern Munich,4,Beauty With A Purpose,1,Bebe Cool,1,Belle9,1,Ben Affleck,1,Ben Pol,2,Benard Membe,1,BET Awards,3,BET Awards 2015,1,Beyonce,5,Big Brother Africa,4,Big Brother Hotshots,6,Bill Gates,1,BirdMan,2,BirdMan Respect,1,Bitcoin,2,Black Coffee,1,Blackburn Rovers,1,Bob Junior,1,Bournemouth,1,Boxing,2,Bracket,1,Brad Gordon,1,Brexit,1,Bruno Mars,1,Bryson Tiller,1,Bundesliga,1,Burna Boy,1,Burundi,1,Business,9,Buyern Munich,1,CAF African Champions League,1,CAF Confederation Cup,1,Caitlyn Jenner,1,Cassper Nyovest,1,CCM,12,Celebrity,50,Celebrity Break Up,1,Century Cinemax Tanzania,1,Cesc Fabregas,5,Chadema,5,Champions of Europe,1,Charlize Theron,1,Chekecha Cheketua,1,Chekecha cheketua Video,1,Chekecha cheketua Video shoot,1,Chelsea,50,Chelsea transfer news,2,Cher Wang,1,Chicken Recipe,1,Chid Benz,1,Chris Brown,6,Christian Bella,2,Christian Louboutin,1,Chuchu Hans,1,Clouds FM,2,Clouds Media Group,1,coconut oil,1,Coke Studio Africa,1,Concussion,2,Concussion - NFL 2015,2,Cooking,1,Courtyard by Marriott,1,Cristiano Ronaldo,19,crypto currencies,2,Crystal Palace,4,Crystal Palace Vs Arsenal,1,CW,1,D'banj,1,Dabo,1,Dani Alves,1,David Cameron,1,David de Gea,1,David Kafulila,1,David Luiz,1,David Moyes,1,David Oyelowo,1,Davido,9,Deluxe Safari Suit Collection,1,Design Home,1,Diabetic Diet,1,Diamond Platnumz,68,Diamond Platnumz Lamborghini,1,Diana Edward,1,Didier Drogba,4,Diego Costa,2,dieting,1,digestion,1,DJ Jimmy Jatt,1,DJ Jorsbless,2,DJ Khaled,2,Dj Maphorisa,1,DJ Neptune,1,Dk. Ali Mohamed Shein,2,Don Jazzy,2,Donald,1,Donald Trump,5,Dr Augustine Mahiga,2,Drake,4,Dully Sykes,1,Dwayne Johnso,1,EA Sports,1,EA SPORTS FIFA,1,EATV Awards,1,Ebola Epidemic,1,Eddy Kenzo,3,Eddy kenzo with BET,1,Eden Hazard,3,Edward Lowassa,4,Elizabeth Michael,1,Emmanuel Adebayor,2,Emmanuel Adebayor's Family,1,Empire Season 2,7,Empire Series,1,Empire Tv Show,1,Enemy Solo,1,England Euro 2016,1,Entertainment,284,EPL,41,EPL Results,22,Ericsson Mobility report,1,Escrow,1,Esperance,2,Euro 2016,2,Europa League,1,Europa League final,1,Events,4,Everton,8,FA Cup,3,Facebook,8,Facebook Lite,1,Faiza Ally,2,Falcao,1,Faraja Kota,2,Faraja Nyalandu,1,Farid Mussa,1,Fast 8,2,Fast and Furious 7,1,Fast and Furious 8,2,Fast Jet,1,fat,1,Fausto Puglisi,1,FC Basel,1,FC Porto,2,Felchesmi Mramba,1,Felix Kiprono,1,Fernando Torres,2,Fid Q,2,Fifa,4,FIFA 16,1,Filipe Luis,1,Fiture,1,Floyd Mayweather,10,Floyd Mayweather beats Manny Pacquiao,1,Floyd Mayweather celebrity news,4,food,1,Football,12,Forbes,1,Frank Ribery,1,Fredrick Sumaye,1,Freeman Mbowe,1,French Open,1,G Luck,1,G Nako,1,G-Nako,1,Gabourey Sidibe,1,gadgetry,1,Galaxy S6,3,Galaxy S6 Edge,2,Gardner Habash,2,Gareth Bale,3,GESKenya2015,4,Gigy Money,1,Given Edward,1,Golden State Warrior,2,Goodluck Gozbert,2,Google,5,Google Doodle,2,Google Photos,1,Google's 17th Birthday,1,Grammy Awards,1,Grammy Awards 2018,1,Grateful Album,2,Gucci Mane,1,Habari,1,Hamis Tambwe,1,Happy Women's Day,1,Harmonize,1,Harry Kane,1,Hasheem Thabeet,3,Hasna Mwilima,1,Health,4,heart health,1,Helena Costa,1,Hemedy PHD,1,Henrikh Mkitaryan,1,High Table Studios,1,Hillary Clinton,4,HIV Test via Smartphones,1,Hollywood highest paid actresses,1,Hon. Lazaro Nyalandu,2,Hot,411,Howard Webb,1,HTC,1,Huawei,1,Huawei Device Tanzania,1,Huawei Mate S,1,Huawei P8,1,Huawei P8 review,1,Huddah Monroe,11,HugoBarra,1,Hull City,1,Ice Prince,4,Idris Sultan,3,igo Music Concert Kiboko Yao,1,Iker Casillas,1,immigrants,1,Inside Africa,2,Instagram,7,Instagram Ads,1,Instagram Live,1,Instagram new design,2,Instagram new Logo,1,International News,11,Irene Uwoya,1,Irina Shayk,1,iROKOtv,1,ivory,2,ivory trade,2,Iyanya,3,Jacob Stephen,1,Jacqueline wolper,1,Jaguar,2,Jakaya Kikwete,8,James Rodriguez,1,James Bond,1,Jamie Vardy,2,Jamii Forums,1,January Makamba,4,Jay Z,3,Jennifer Lawrence,1,Jennifer Lopez,3,Jessica Biel,1,Jessica Biel Baby,1,Jessica Biel Pregnant,1,Jessie Vargas,1,JM Films,1,Joan Rivers,1,Job Ndugai,1,Jobs in Tanzania,4,Joh Makini,5,John Magufuli,11,John Pombe Magufuli,10,John Terry,1,Jokate Mwegelo,3,Jordan Henderson. Liverpool Captain,1,Jose Chameleone,6,Jose Mourinho,6,Joseph Mbilinyi,1,Juan Mata,2,Jussie Smollett,3,Justin Bieber,2,Justin Timberlake,1,Justin Timberlake Birthday,1,Justin Timberlake celebrity news,1,Justin Timberlake Instagram,1,Justin Timberlake news,1,Juventus,4,Jux,2,JuxVEVO,2,K.O,1,Kagame,2,Kanye West,7,KaribuPOTUSKe‬,1,Karim Benzema,1,Kaymu,4,KCee,2,Keko,1,Kelly Rowland,1,Kendrick Lamar,1,Kenya,5,Kenya Celebrity Gossip,5,Kenya election,1,Kenya Entertainment News,9,Khadija Kopa,1,Khaligraph Jones,1,Kidoti,1,Kidumu,1,Kim Kardashian,6,King Kaka,2,King Lawrence,1,Kipanya,1,Kiumeni,1,KRC Genk,2,KTMA2015,4,Kylian Mbape,1,Kylie Jenner,1,La Liga,1,La Liga champions,1,Lady Jay Dee,8,Lamborghini Gallardo,1,Larry Modowo,1,Laveda,2,Legends of Tomorrow,1,Leicester City,7,Lewis Hamilto,1,LG,1,LG DISPLAY,1,Lifestyle,59,LifeStyle & Fashion,54,Lil Wayne,1,Linda Ikeji,1,Lionel Messi,13,lionel messi 400,1,lionel messi 400th goal,1,lionel messi goals,1,Liverpool,13,Living Room Designs,1,Lord Eyez,1,Louis Van Gaal,4,Lowassa Joins Chadema,2,LTE Advanced,1,Lucie Safarova,1,Lucious Lyon,3,Lucious Lyon celebrity news,1,Luis Suárez,3,Lupe Fiasco,1,Lupita Nyong’o,5,Mabeste,1,Madee,2,Mafikizolo,2,Magazeti,2,mahaba niue,1,Majaliwa Kassim Majaliwa,2,Malia Obama,1,Manchester City,11,Manchester United,31,Manny Pacquiao,7,Marcus Rashford,2,Mario Balotelli,1,Mark Zuckerberg,5,MarkZuckerberg,1,Matonya,2,Maua Sama,1,Maulidi Kitenge,1,Maunda Zorro,1,Max Chan Zuckerberg,1,Maxence Melo,2,Maxima Zuckerberg,1,Mayunga,1,Mayweather vs Pacquiao,2,Mbwana Samatta,6,Meji Alabi,2,Men’s Health,2,Meninah,1,Mesuit Ozil,1,METL Group,1,Michael Satta,1,Michelle Obama,2,Michelle Williams,1,Middlesbrough,1,Millard Ayo,2,Millard Ayo Radio Station,1,Millen Magese,1,Miss South Africa,1,Miss Tanzania,2,Miss Universe,1,Miss World,2,Miss World 2016,1,Mizengo Pinda,2,Mkito,1,Mkoloni,1,Mkubwa na wanawe,1,Mohamed Mtoi,1,Mohammed Dewji,2,Mohammed Morsi,1,Morning Newsbrief,2,Most Influential Young Tanzanian,1,Movie Trailer,2,Movies,9,Moyo Mashine,1,Mr Flavour,4,Mr. Blue,2,Ms. Triniti,3,MTV Base Africa,4,MTV European Music Awards,2,MTV Mama Awards,5,MunaLove,1,Music,101,Music Leaked Online,1,Muslim Ban,1,Mwana FA,4,Mya,1,MyElimu,1,MyElimu App,1,Mzee Ojwang Tribute,1,Nahreel,1,Naismith,1,Nakumatt Mall,1,Nakumatt Mlimani City Mall,1,Nana,2,Navio,1,Navy Kenzo,2,Nay wa Mitego,1,NBA,1,Ndanda Kosovo,1,Ne-Yo,3,Nelson Mandela,3,New music,3,New Year 2017,1,Newcastle,1,News,162,Newspaper review,2,Ney wa Mitego,2,Neymar,1,NFL,1,Nicki Minaj,2,Nigeria Celebrity Gossip,2,Nigeria Entertainment News,13,Nigeria Music,11,Nike,2,Niki wa Pili,1,Nikki Mbishi,2,Nimrod Mkono,1,Nisher,1,Nkurunziza,1,North West,1,Norwich City,2,Novak Djokovic,1,Nuh Mziwanda,2,Nyashinski,1,Obama at GESKenya2015,3,ObamaHomecoming‬,2,ObamaInKenya‬,3,ObamaReturns‬,2,Oculus,1,OculusVR,1,OGPAfrica,1,OGPAfrica2015,1,Okra,1,Olamide,1,Old Pirate bay,1,OLED,1,Olivier Giroud,1,OMG! Free Me,1,Ommy Dimpoz,7,Open Government Partnership,1,Organic Health,1,Oscar,1,Oscar Nominees,1,Oscar Winners,1,P-SQUARE,11,P-Unit,2,Patrick Bamford,1,Paul Kagame,2,Paul Okoye,1,Paul Pogba,1,penguins,1,Pep Guardiola,1,Per Mertesacker‬,1,Peter Cech,1,Peter Kibatala,1,Peter Okoye,2,Phyno,1,Pirate Bay,1,Pitbull,1,Politics,32,Pope Francis,1,Power Breakfast,2,Premier League Champions,1,Princess Tiffah,2,Princess Tiffah Dangote,2,Princess Tiffah Mother,2,Priscilla Chan,1,Prison Break,2,Prof Ibrahim Lipumba,1,Prof Palamagamba Kabudi,1,Prof Yunus Mgaya,1,Prof. Jay,3,PSG,5,Psy,1,QPR,2,Queen Darlin,1,Rafa Benitez,1,Rafael Nadal,1,Raheem Sterling,1,Raila Odinga,1,Ray,1,Raymond,1,Rayvanny,2,Razaro Nyarandu,2,Reading,1,Real Betis,1,Real Madrid,10,Rebron James,1,redesigned Instagram profiles,1,Reginald Mengi,1,Relationships,4,Rick Ross,1,Rickie Lambert,1,Right Now,1,Rihanna,7,Rihanna walking barefoot,1,Rihanna barefoot,1,Ripota Matata,1,Roberto ‘Amarulah’,1,Roberto Di Matteo,1,Roberto Martinez,2,Robin van Persie,1,Rockstar4000,3,Roger Federer,2,Rolene Strauss,1,Roma,2,Ronald Koeman,1,Ronda Rousey,1,Roperrope,1,Rose Ndauka,1,Rossie,1,Roy Hodgson,1,Ruben Loftus-Cheek,1,Ruby,1,Rwanda,2,Sadio Mane,1,Sahara Group,1,Salim Kikeke,1,Samsung,5,Samsung Galaxy A8,1,Samsung Galaxy J LTE,2,Samsung Galaxy J5,1,Samsung Galaxy J7,1,Samsung Galaxy S6,3,Samsung Galaxy Tab S2,1,Samuel Sitta,1,Saut Sol,3,Schalke,3,Scoot-E-Bike,1,Sean Kingston,3,Seline,1,Serena Williams,4,Serengeti Fiesta 2014,4,Sergio Aguero,1,Sevilla,2,Seyi Law,1,Seyi Shay,1,Shakira,1,Shanghai SIPG,1,Shaydee,1,Sheria Ngowi,2,Shetta,2,shilole,6,Shishi Trump,1,Single ladies,2,Sizzla,1,Skepta,1,Snoop Dogg,4,SnoopforCEO,1,Social Media,1,Social Media Drama,2,Soundcity MVP Awards 2016,1,Southampton,4,Spain Euro 2016 Squad,1,Spicy,2,Sports,250,Spotify,1,Stan Wawrinka,1,Stephen Curry,2,Stephen Wasira,1,Stoke,4,Stonebwoy,1,Stop Albino Killings,1,Successful African Entrepreneurs,1,Sunderland,3,Supu,1,Swansea,5,Swansea Vs Man United,2,Swizz Beatz,1,T.I,1,T.I.D,1,Tanzania,7,Tanzania Celebrity Gossip,17,Tanzania Entertainment News,31,Tanzania Independence Day,1,Tanzania Parliament,1,Tanzania Revenue Authority (TRA),1,Tanzanian Music,16,Taraji P. Henson,2,TB Joshua,1,Team Alikiba,11,Team Diamond,2,Team Kiba,8,Tech,55,Tecno Mobile,1,Tekno Miles,1,Tennis,6,Terrence Howard,1,The Expendables 3,1,The Future Africa Awards & Summit,1,The Huawei P8,1,The Industry,1,The Night Is Still Young,1,The Nokia 3310,1,The world's largest plane,1,Thibaut Courtois,1,Thierry Henry,1,Tidal,1,Tigo,1,Tigo Fiesta 2016,1,Tigo IPO,1,Tim Sherwood,1,Times FM,1,Timi dakolo,1,Timothy Bradley,1,Tiwa Savage,2,Tom Cleverley,1,Top Five Things,1,Tottenham,6,Tourism in Tanzania,1,TRA,1,Train Accident,1,Transfer News,7,Transfer Rumours,5,Trending Photos,1,Trending stories Online,1,Trey Songz,1,Trey Songz & JR - Nasty,1,Tributes to Madiba,2,Trigger Mortis,1,Triple MG Artiste,1,Tundu Antipas Lissu,1,Tundu Lissu,1,TV Series,6,Twaweza,1,Twiga Bancorp,1,twitter,2,Tyga,1,TZA,1,Ubi Franklin,1,Uchaguzi 2015,11,UEFA Champions League,16,UEFA Champions League Final,3,UFC,1,UFC 207,1,Uganda Celebrity Gossip,6,Uganda Celebrity News,6,Uganda Entertainment News,5,Uhuru Kenyatta,3,UKAWA,5,US ELECTION 2016,2,Usher Raymond,2,Vanessa Mdee,14,Ventures-Africa,1,Venus Williams,1,Vicent Kigosi,1,Victor Wanyama,1,Videos,86,Vin Diesel,3,virtualreality,1,Viva Roma Viva,1,VJ Penny,1,Vladimir Putin,1,Vodacom,1,Vodacom 4G,1,Vodacom Premier League,1,VR,1,VVIP,1,Wakazi,1,Washington D.C.,1,Watford,1,Wayne Rooney,1,weight loss,2,Wema Sepetu,8,Wes Morgan,1,West Brom,3,West Ham,2,Westgate shopping mall,1,whatsApp,4,WhatsApp Web,1,WhatWouldMagufuliDo,2,Where Ya At Video,1,Wilbrod Slaa,1,Wilfred Bony,1,Will Smith,2,William Ruto,2,WizKid,8,Women’s Health,2,WWE,1,Wynjones Kinye,1,Xi Jinping,2,Yahya Jammeh,1,Yamoto Band,1,Yanga,4,Yaya Toure,2,Yazz,2,Yemi Alade,7,Young Africans,1,Young Killer,4,Yusuf Bakhresa,1,Yvonne Chaka Chaka,1,Zack Snyder,1,Zanzibar,3,Zari all white Party,1,Zari Hassan,18,Zinedine Zidane,1,Zitto Kabwe,1,Zlatan Ibrahimovic,2,Zoom Tanzania,1,
ltr
item
BongoToday.com - Entertainment and Lifestyle : Zitto Kabwe Statement About stripped Leadership Positions Within Chadema
Zitto Kabwe Statement About stripped Leadership Positions Within Chadema
http://3.bp.blogspot.com/-CYrxvElBerA/UpH2Hb2ePFI/AAAAAAAABQg/IfCJImd-H1w/s400/zitto+kabwe.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CYrxvElBerA/UpH2Hb2ePFI/AAAAAAAABQg/IfCJImd-H1w/s72-c/zitto+kabwe.jpg
BongoToday.com - Entertainment and Lifestyle
https://www.bongotoday.com/2013/11/zitto-kabwe-statement-about-stripped.html
https://www.bongotoday.com/
https://www.bongotoday.com/
https://www.bongotoday.com/2013/11/zitto-kabwe-statement-about-stripped.html
true
2281066032818744351
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy